نشست های تخصصی

 

   چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران در نظر دارد تا به منظور غنای هرچه بيشتر اين رویداد علمی، نشست های تخصصی با حضور مدیران بخش های دولتی، صاحبان صنایع و اساتید دانشگاهی برگزار نمايد. با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفتهلیست نشست هایی که تاکنون برگزاری آنها قطعیت یافته است به شرح زیر می باشد:

  • الزامات استراتژی های توسعه صنعتی با توجه به جهت گیری های اقتصاد بین الملل
    • با حضور یکی از مسئولین کشوری در حوزه اقتصادی و صنعتی، یکی از نمایندگان محترم مجلس، مسئولین سازمان صنعت معدن تجارت و مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک

  • تقویت حمل و نقل صادراتی، نیاز توسعه اقتصادی کشور (با نگاه ویژه به صنایع ریلی و دریایی)

  • تاثیر سیاست های پولی و بانکی در توسعه صنعت، راهکارها و الزامات
    • با حضور نماینده ای از بانک مرکزی، بانک ملی و بانک مهر اقتصاد

شرکت های صنعتی و ارگان ها و مراکز تحقیق و توسعه جهت هماهنگی حضور در نشست های فوق با دبیرخانه کنفرانس به شماره 33400020-086 آقای صمصامی تماس حاصل فرمایند.

کمیته نشست ها و کارگاههای تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید