آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

اعتدادی علی آبادی, فرزاد, معمارپور, محمد مهدی. (۱۳۹۶). بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه. نشریه مهندسی سازه و ساخت, (), -. doi: 10.22065/jsce.2018.95818.1298

فرزاد اعتدادی علی آبادی; محمد مهدی معمارپور. “بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه”. نشریه مهندسی سازه و ساخت, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22065/jsce.2018.95818.1298

اعتدادی علی آبادی, فرزاد, معمارپور, محمد مهدی. (۱۳۹۶). ‘بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه’, نشریه مهندسی سازه و ساخت, (), pp. -. doi: 10.22065/jsce.2018.95818.1298

اعتدادی علی آبادی, فرزاد, معمارپور, محمد مهدی. بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه. نشریه مهندسی سازه و ساخت, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22065/jsce.2018.95818.1298

 ارسال در حدود 8 ماه قبل  ادامه مطلب »