آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

نجفقلی پورحقیقی, محمدامیر, درویشی, حسین, دهقان, سیدمهدی, ماهری, محمودرضا. (۱۳۹۷). ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی. نشریه مهندسی سازه و ساخت, (), -. doi: 10.22065/jsce.2018.128191.1538

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی; حسین درویشی; سیدمهدی دهقان; محمودرضا ماهری. “ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی”. نشریه مهندسی سازه و ساخت, , , ۱۳۹۷, -. doi: 10.22065/jsce.2018.128191.1538

نجفقلی پورحقیقی, محمدامیر, درویشی, حسین, دهقان, سیدمهدی, ماهری, محمودرضا. (۱۳۹۷). ‘ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی’, نشریه مهندسی سازه و ساخت, (), pp. -. doi: 10.22065/jsce.2018.128191.1538

نجفقلی پورحقیقی, محمدامیر, درویشی, حسین, دهقان, سیدمهدی, ماهری, محمودرضا. ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی. نشریه مهندسی سازه و ساخت, ۱۳۹۷; (): -. doi: 10.22065/jsce.2018.128191.1538

 ارسال در حدود 1 ماه قبل  ادامه مطلب »