آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت

پاچناری, علیرضا, پیراینده, الهه, پاچناری, زهرا. (۱۳۹۶). اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت. نشریه مهندسی سازه و ساخت, (), -. doi: 10.22065/jsce.2018.97715.1319

علیرضا پاچناری; الهه پیراینده; زهرا پاچناری. “اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت”. نشریه مهندسی سازه و ساخت, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22065/jsce.2018.97715.1319

پاچناری, علیرضا, پیراینده, الهه, پاچناری, زهرا. (۱۳۹۶). ‘اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت’, نشریه مهندسی سازه و ساخت, (), pp. -. doi: 10.22065/jsce.2018.97715.1319

پاچناری, علیرضا, پیراینده, الهه, پاچناری, زهرا. اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت. نشریه مهندسی سازه و ساخت, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22065/jsce.2018.97715.1319

 ارسال در حدود 8 ماه قبل  ادامه مطلب »